• Офис: Смолян, ул. Капитан П. Войвода 27 А; Производство: ул. Д. Македонски 10
  • info@dan-bg.com
  • +359 301 64000;

Клиенти

Клиентите на фирмата ни са, както производители от България, така и от Германия, Турция, Англия, Италия, Франция, Египет, Израел и САЩ.

На настоящият етап успяваме успешно да задържим позициите си, като коректен и успешен партньор за всеки наш клиент.

При изпълнение на дейността си ДАН ЕООД съблюдава приложимото българско законодателство относно счетоводството, данъчното и трудово законодателство и свързаните с това други приложими нормативни изисквания.