Здравейте, Добре дошли !
  • Адрес:
    Смолян, ул. Капитан П. Войвода 27 А
  • Е-mail:
    info@dan-bg.com
  • +359 301 64000

Производство

Производствените мощности на Дан - Смолян ЕООД позволяват да се извърши пълния затворен цикъл, необходим за производството на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.

Машинният парк включва всички видове универсални и високоспециализирани CNC металорежещи машини, както и машини за проби на произведените инструменти, шприцгусавтомат, преса и щанцоогъващ автомат /БИЛЕР/.

Качеството на продуктите на фирмата се гарантира още при самото проектиране от конструктори-технолози с помощта на съвременна компютърна техника и необходимия за целта софтуер.

Това дава възможност за производство на сложни и нeстандартни изделия. Гаранция за прецизността в работата е и въведеното САМ управление на всички машини с CNC.

Всичко това дава спокойствие и увереност в работата ни дори и с най-претенциозните клиенти.